Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Opłaty

Odpłatność miesięczna w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 składa się z:

  • opłaty za wyżywienie, stawka 6,00 zł za dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek);
  • opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - powyżej godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. 
W/w opłata dotyczy godzin od 6.30 do 8.00 i od 14.00 do 16.30.

Opłaty za przedszkole prosimy regulować do 15 każdego miesiąca, poprzez wpłatę na konto w Banku
numer konta 15105014611000002353370006

Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach

ul. Malików 3
25-639 Kielce

tel.: 41 367 67 69
e-mail: dyrektor@ps18.kielce.eu

ZOUM Kielce