Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Organizacja pracy

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 06:30 do 16:30.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 08:00 do 14:00.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez 10 miesięcy w roku.

W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole  pełni dyżur w lipcu lub sierpniu.
Do przedszkola uczęszcza 80 dzieci; podzielonych na trzy grupy mieszane.

W każdej grupie zmianowo pracują dwie nauczycielki i jedna pomoc nauczyciela/ woźna.  Dzieci we wszystkich grupach funkcjonują zgodnie ze szczegółowymi rozkładami dnia, zawartymi w dziennikach zajęć.

Nasze przedszkole występuje z szeroką ofertą współpracy dla rodziców. Organizuje wiele uroczystości i spotkań grupowych prowadzonych metodami aktywnymi.

Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach

ul. Malików 3
25-639 Kielce

tel.: 41 367 67 69
e-mail: dyrektor@ps18.kielce.eu

ZOUM Kielce