Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:30 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci i zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze profilaktycznym i wyrównawczym, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci; Religia 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa,).
8:30 - 9:00 Czynności porządkowo-gospodarcze; zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne; czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, dyżury dzieci.
9:00 - 9:30 ŚNIADANIE
Zabiegi higieniczne – mycie zębów.
9:30 - 10:30 Zajęcia edukacyjne z całą grupą, organizowane i kierowane przez nauczycielkę. Rytmika (1 raz w tygodniu)
10:30 - 11:30 Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne; zajęcia sportowe i zabawy dowolne na powietrzu lub w sali; wycieczki, spacery.
Język angielski w grupie II i III
11:30 - 12:00 Zabiegi sanitarno-higieniczne i przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:30 OBIAD
12:30 - 14:00 Odpoczynek dzieci młodszych, wyciszanie dzieci za pomocą technik relaksacyjnych, słuchanie utworów literatury dziecięcej. Praca indywidualna z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną oraz aktywność twórczą dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
Język angielski w grupie II i III.
Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 - 14:30 PODWIECZOREK
14:30 - 16:30 Zabawy ruchowe. Swobodne zabawy oparte na spontanicznej aktywności dzieci w sali lub na powietrzu.
Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach o charakterze profilaktycznym; kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb; praca z dzieckiem zdolnym.

Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach

ul. Malików 3
25-639 Kielce

tel.: 41 367 67 69
e-mail: dyrektor@ps18.kielce.eu

ZOUM Kielce