Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

WAŻNE dla Rodziców

 1. Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.00, gdyż w godzinach 8.00-14.00 jest realizowana podstawa programowa.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiazana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola.
 3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.
 4. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.
 5. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zajęć, zabaw, uroczystości lub pobytu na placu zabaw biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
 6. W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
 7. Rodzice zobowiązani są do informowania o chorobach zakaźnych. podczas choroby dzieci przebywają w domu celem zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się chorób.
 8. W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do racjonalnego odżywiania, spożywania zdrowych, urozmaiconych posiłków.
 9. Celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Rodzice powinni systematycznie współpracować z nauczycielami.
 10. Przedszkole organizuje dla Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka różne formy wspierania i współpracy, dlatego liczymy na Państwa udział i zainteresowanie.
 11. Ubiór dziecka powinien umożliwiać mu rozwój umiejętności samoobsługowych.
 12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i zabawki przyniesione przez dzieci z domu.
 13. Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe i bezpieczeństwo dzieci wskazane jest, by nie zakładać dzieciom do przedszkola biżuterii, a szczególnie kolczyków, łańcuszków itp.

Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach

ul. Malików 3
25-639 Kielce

tel.: 41 367 67 69
e-mail: dyrektor@ps18.kielce.eu

ZOUM Kielce