Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

O przedszkolu

"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu.

Oto, czego się wtedy dowiedziałem:

Dziel się wszystkim.
Graj uczciwie.
Nie bij innych.
Odkładaj rzeczy tam, skąd je wziąłeś.
Sprzataj po sobie.
Nie bierz rzeczy, które do ciebie nie należą.
Przeproś, kiedy kogoś zranisz.
Myj ręce przed jedzeniem.
Spuszczaj wodę w toalecie.
Prowadź życie zrównoważone - codziennie trochę się poucz, trochę porozmyślaj, porysuj, coś namaluj, trochę pośpiewaj i potańcz, pobaw się i trochę popracuj.
Zdrzemnij się po południu.
Wychodząc w świat, uważaj na ruch uliczny: weź kogoś za rękę i trzymajcie się razem.
Bądź świadom cudów: Przypomnij sobie nasionko fasoli w plastikowym kubku: korzenie idą w dół, roslina rośnie do góry i nikt naprawdę nie wie, dlaczego i jak to się dzieje, ale wszyscy własnie tacy jesteśmy.
Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet tamto małe nasionko fasoli - wszystko umiera. My też.
A potem przypomnij sobie baśnie i pierwsze słowo, które poznałeś - największe słowo ze wszystkich - PATRZ."

Robert Fulghum


Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach  istnieje od ponad czterdziestu lat.. Zlokalizowane jest w niewielkiej odległości od skrzyżowania ul. Szajnowicza z ul. Malików. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały dla dzieci 3,4,5,6 letnich. Sale zajęć jasne i kolorowe wyposażone w odpowiednie meble, sprzęt, kąciki stałe i tematyczne, pomoce naukowe i zabawki. Szatnia z indywidualnymi półeczkami dla dzieci. Posiadamy również ogród przedszkolny, w którym znajduje się plac zabaw z piaskownicą i urządzeniami oraz pas zieleni z mini stanowiskami edukacyjnej ścieżki przyrodniczej.


W 2008 roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku przedszkolnego a w 2009 roku modernizację wewnątrz przedszkola z równoczesną zmianą ogrzewania.


Prowadzimy wszechstronne działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze. Stwarzamy warunki sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, życzliwości  i otwartości a jakość naszej pracy zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą tworzą:

 • mgr Agnieszka Żelazna - dyrektor
 • mgr Stanisława Stępień
 • mgr Małgorzata Kozieł
 • mgr Ewa Żak
 • mgr Barbara Buszkiewicz
 • mgr Agnieszka Nawara
 • mgr Kamila Banaś
 • s. Mariola Osemlak - zakonnica

W bieżących działaniach preferujemy otwarty styl i aktywne metody pracy; ruch rozwijający W. Sherborne, gimnastykę twórczą Labana,  Kniessów,  C.Orffa, pedagogikę zabawy. Prowadzimy zabawy muzyczno- rytmiczne dla wszystkich dzieci rozwijając ich twórczą aktywność.

Z dziećmi 3-6 letnimi prowadzimy naukę języka angielskiego.

W środowisku postrzegani jesteśmy jako „ Przedszkole  rodzinne” i dlatego duży nacisk kładziemy na ścisłą współpracę z rodzicami i najbliższymi członkami rodziny poprzez:

 • Zajęcia otwarte.
 • Grupowe spotkania integracyjne.
 • Uroczystości przedszkolne.
 • Wspólne ogólno-przedszkolne spotkania .
 • Uczestnictwo w akcji sprzątania świata.
 • Udział  w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”
 • Wycieczki turystyczno- krajoznawcze

Współpracujemy z Miejskim Zespołem Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. Na terenie przedszkola działa punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady specjalistów: logopedy, psychologa i pedagoga. Prowadzone są też grupowe zajęcia logopedyczne i ćwiczenia indywidualne.

Psycholog Pani mgr Izabela Ziętal-Kołomańska

Surdologopeda Pani mgr Monika Romaniec

Logopeda Pani mgr Aneta Miśkiewicz

Pedagog mgr Grażyna Ulman

Rozwijamy zainteresowania dzieci problematyką ochrony przyrody i działaniami ekologicznymi. Uczymy rozpoznawać bliższe i dalsze środowisko przyrodnicze i regionalne. Bierzemy udział w turniejach i konkursach miejskich, ogólnopolskich zdobywając wiele nagród,dyplomów i wyróżnień. Wszystkie podejmowane przez nas działania w różnych obszarach aktywności zmierzają do tego, aby dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia i przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach

ul. Malików 3
25-639 Kielce

tel.: 41 367 67 69
e-mail: dyrektor@ps18.kielce.eu

ZOUM Kielce